Anthémios z Trallu

, byzantský matematik, sochař a architekt. S Isidorem z Mílétu postavil pro Justiniána 532 – 537 chrám Hagia Sofia v Konstantinopolu (dnes Istanbul).

Ottův slovník naučný: Anthémios z Trallu

Anthemios Trallský, stavitel císaře Iustiniána I. Když v bouři r. 532 původní Konstantinův chrám sv. Sophie vzal za své, svěřil císař Iustinián znovuvystavění tohoto chrámu Isidorovi Milétskému a Anthemiovi, který byl znám jako znamenitý mechanik. Dílo dovršeno bylo v šesti létech a posvěceno 26. pros. 537. Anthemiem rozřešen při stavbě té veliký úkol, sloučení basiliky s klenutou kupolou. Trojlodní rozvrh basiliky podržen, střední loď dle principu basiliky jest zvýšena, sama však rozvržena ve tři části, z nichž střední, čtvercová čásť nese dominující kupolu. Mohutné kupoly z prvních století po Kristu, jako na př. při Pantheonu, vesměs měly okrouhlou nebo na nejvýše osmihrannou basi. Zde poprvé vyjádřen a rozluštěn problém: postaviti okrouhlou kupolu na čtvercový dům; mezi oběma částmi jsou prostředníky ohromné sférické trojhrany = pendentivy. Hlavní touto částí otřáslo sice částečně zemětřesení r. 558, celá kupola ale záhy opětně restaurována pod vedením soujmenného synovce Isidorova. Anthemios. byl též spisovatelem a dosud zachoval se fragment jeho díla o paradoxech mechaniky. Chl.

Související hesla