Anthologia Graeca Palatina

, sbírka řeckých epigramů existující v jediném rukopise pocházejícím z knihovny Bibliotheca Palatina v Heidelbergu. Sestavena v 9. stol. Konstantinem Kefalasem ze starších antologií. Zahrnuje epigramy milostného, votivního, satirického a křesťanského obsahu, aritmetické hříčky a hádanky.