Arabové

, souhrnné označení většiny obyvatelstva Blízkého východu a severní Afriky; početné skupiny jsou v Evropě, východní Africe, jižní Asii a Americe (celkem asi 130 mil. osob). Jazyk patří k jižní větvi semitských jazyků; arabština má mnoho dialektů (spisovný jazyk je jednotný). Většinou muslimové, hlavně sunnité, místy i křesťané. Původně kočovní pastevci (beduíni), obchodníci, řemeslníci a zemědělci na Arabském poloostrově. Se šířením islámu od 7. stol. spojena migrace Arabů do Středomoří a do Asie.

Související hesla