Arts Lab

, experimentální scéna v Londýně, kterou založil Jim Haynes. Existovala pouhých jedenadvacet měsíců v letech 1968 – 69, ale význam přetrval ještě několik let po zániku souboru. Okolo této scény se soustřeďovala celá mladá generace anglických herců, básníků, dramatiků a režisérů, pro které znamenala „centrum alternativního společenství”. Činnost této scény byla koncipována jako protipól stálých divadel a jako místo, v němž každý může pracovat naprosto svobodně.

Související hesla