Londýn

, anglicky London – hlavní město Spojeného království, jedno z nejvýznamnějších světových velkoměst; 7,1 mil. obyvatel (1997). Leží v jihovýchodní Anglii při ústí Temže do Severního moře. Je sídlem britského panovníka, vlády a centrálních institucí. Politické, ekonomické, finanční, obchodní a kulturní středisko státu. Průmysl strojírenský, letecký, loďařský, automobilový, petrochemický, oděvní, elektrotechnický, polygrafický, potravinářský, aj. Významný světový přístav, čtyři letiště (Heathrow má největší obrat v Evropě). Londýnská letiště dohromady odbaví ročně 90 mil. cestujících (1999) a Londýn je tak největším leteckým uzlem světa. Silniční a železniční křižovatka; metro (bylo postaveno v roce 1863, je nejstarší na světě). Sídlo světových finančních institucí (Evropská banka pro obnovu a rozvoj aj.), významná burza. – Jádrem Londýna je City, finanční a obchodní centrum (2,7 km2, 4 300 obyvatel, 1991). Západně navazuje luxusnější vilová oblast West End, východně East End obývaný nižšími vrstvami a národnostními menšinami. Ve vnitřním městě je řada parků (Hyde Park, Kensington Gardens, St. James's Park). Rozsáhlé předměstské čtvrtě rodinných domků. – Světově významná muzea (British Museum, Science Museum), galerie (National Gallery, Tate Gallery), divadla (Royal Shakespeare Theatre, National Theatre, Old Vic, Globe Theatre), opera (Covent Garden, 1732), koncertní síně (Royal Festival Hall). Univerzita (1836), vědecké ústavy (London School of Economics). Bývalou observatoří ve čtvrti Greenwich prochází nultý poledník. – Významné historické památky: hrad Tower (11. stol.) a Westminsterské opatství (od 11. stol., hrobky britských panovníků) jsou od roku 1987 součást světového kulturního dědictví UNESCO, Buckinghamský palác (hlavní sídlo britských panovníků), katedrála sv. Pavla (17. – 18. stol.), neogotické parlamentní budovy s věží Big Ben, Nelsonův sloup na náměstí Trafalgar Square, most Tower Bridge aj. – Původně keltská osada Llyndin, od prvního stol. římský přístav Londinium, od 7. stol. byl sídelním městem anglosaských králů a biskupství. Sídlo anglických králů od roku 1066. V 17. stol. zde bylo ohnisko anglické revoluce (sídlo parlamentu), byl zničen požárem v roce 1666. V období průmyslové revoluce v 19. stol. byl Londýn nejvýznamnějším městem světa, dodnes si udržel pozici předního finančního a obchodního centra. Byl poškozen bombardováním za 2. světové války.

Související hesla