Greater London

, metropolitní hrabství v jihovýchodní Anglii; 1 579 km2, 7,0 mil. obyvatel (1995). Tvoří jej hlavní město Spojeného království Londýn.