Katedrála

a) křesťanský kostel s biskupskou katedrou; b) architektura typ gotického chrámu vyvinutý ve Francii s charakteristickými znaky: ochoz s věncem kaplí v polygonálním závěru, architektonicky vyjádřený opěrný systém, půdorysně vtažený jedno- nebo trojlodní transept, triforium, troj- nebo pětilodí s trojdílným západním portálem a dvouvěžovým průčelím. Vrchol gotického stavitelství obvykle s dokonalou prokomponovanou vnější (zejm. sochařskou a reliéfní) i vnitřní (barevná okna, sochařská portrétní galerie v triforiu apod.) výzdobou. Významné katedrály v Remeši, Chartres, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Vídni, Miláně. V Čechách chrám sv. Víta (katedrála v obou uvedených významech), sv. Barbory v Kutné Hoře, Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory a sv. Bartoloměje v Kolíně.

Ottův slovník naučný: Katedrála

Kathedrála (z řec.), kathedrální chrám, sídelní, stoliční chrám, při němž biskup má své sídlo. Zove se též dóm.

Související hesla