Paříž

, francouzsky Paris – hlavní město Francie, na řece Seině; 2,1 miliónu obyvatel (aglomerace 9,5 miliónu obyvatel, 1999). Největší politické, hospodářské a kulturní středisko země a jedno z nejvýznamnějších a největších měst v Evropě. Průmysl strojírenský (automobily, letadla, traktory, obráběcí stroje), elektrotechnický, chemický, kožedělný, oděvní, potravinářský, kosmetiky. Světově významné centrum módy a gastronomie. Nejvýznamnější dopravní křižovatka země; dálniční okruh kolem města, rychlodráhy, dvě mezinárodní letiště (celkem 64 miliónů cestujících ročně, 6. největší letecká křižovatka na světě), metro (1900, nejstarší na evropském kontinentě). Muzea (Musée National du Louvre, d’Orsay), divadla (Comédie Française, Théâtre National Populaire), opery (1715, 1875). Dějiště mezinárodních veletrhů a konferencí (1856, mírová jednání 1919 – 20, 1946, Pařížské dohody 1954). Univerzita Sorbonna (z roku 1253, jedna z nejstarších a nejprestižnějších na světě), Francouzská akademie věd. Sídlo mezinárodních organizací (UNESCO). Tradiční kulturní a umělecké centrum, místo formování nových uměleckých směrů, sídlo největších nakladatelství, vydavatelství, knihoven. – Řada historických památek; zóna na nábřeží Seiny je od roku 1991 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Katedrála Notre Dame (12. stol.) na ostrově Cité, Palais de Justice, Latinská čtvrť s univerzitou, Invalidovna (17. stol.), Bourbonský palác (18. stol.), čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur (19. stol.), Eiffelova věž (1889, 321 m, do roku 1931 nejvyšší stavba na světě), Vítězný oblouk. Významné stavby 20. stol. (La Défense, středisko G. Pompidoua, budovy UNESCO). Řada parků a zahrad (Jardin des Plantes, Jardins du Luxembourg, Jardins des Tuileries). – Původně středisko keltského kmene Parisiů. 52 př. n. l. Paříž dobyta Římany (Lutetia Parisiorum). Ve 3. stol. n. l. založeno biskupství, 486 dobyta Franky. Od konce 10. stol. hlavní město Francie. V době stoleté války 1420 – 36 obsazena Angličany, v době náboženských válek opora katolické strany (bartolomějská noc). Za Velké francouzské revoluce od dobytí Bastily (1789) ohnisko revolučních radikálů. Centrum revolučních střetů i v 19. stol. (1830, 1848, 1870, Pařížská komuna). Radikální urbanistická přestavba ve 2. pol. 19. stol. (bulváry – Champs Elysées, rozsáhlá náměstí) dotvořila dnešní podobu města.

Související hesla