Musée National du Louvre

, muzeum umění v Paříži, vytvořené v roce 1793 z královských sbírek. Zahrnuje všechny druhy výtvarného umění, reprezentující souvislý vývoj od starověku. Umístěno v Louvru – hradu Filipa II. Augusta, přestavěného za Františka I. 1528 – 46 na královskou rezidenci, za Jindřicha II. renesanční přestavba (P. Lescot), 1667 – 74 C. Perrault postavil klasicistní kolonádu, za Napoleona I. a III. postavena severní galerie jako spojovací křídlo k paláci Tuileries.

Související hesla