Comédie-Française

, hlavní francouzské divadlo, nazývané také Molièrův dům. Reprezentuje bohatou tradici francouzského divadla, zvláště z období klasicismu. Vzniklo v roce 1680 spojením Molièrova souboru a skupiny z Burgundského paláce, až do Velké francouzské revoluce si udrželo monopolní postavení v Paříži. 1793 se rozpadlo, část herců založila Divadlo revoluce, část vězněna jakobíny. Comédie Française obnovena v roce 1799 Napoleonovým dekretem. Od 1850 řízena vládou, po 2. světové válce soukromá společnost. Uváděla zejm. hry francouzských klasiků (Molière, P. Corneille, J. Racine, V. Hugo). Na utváření proslulého hereckého stylu Comédie Française se podíleli nejvýznamnější francouzští herci několika generací. Comédie Française byla vzorem pro jiná evropská, zejm. dvorská divadla.

Ottův slovník naučný: Comédie-Française

Théâtre-Français [teátr transé], zvané také Comédie-Française, jest z nejčelnějších divadel pařížských a francouzských vůbec. Vzniklo ze společnosti Molièreovy, která po smrti Moličreově musila ustoupiti z Palais Royal, a společnosti hôtelu de Bourgogne, jež sloučil Ludvík XIV. kabinetním nařízením ze dne 21. říj. 1680 a nadal výsadou hráti tragédie a komédie. Od r. 1689 do 1770 mělo své vlastní místnosti v ulici Fossés St. Germain a jmenováno obyčejně Théâtre de la Comédie Française. R.1770 přeloženo do Tuilerií, r. 1782 do nynějšího Odéonu, r. 1803 přesídlilo se do Palais Royalu. Jeho budova v těchto místech r. 1900 vyhořela a byla hned obnovena. S počátku dostávalo toto, zejména v l. 1740-80 klassické divadlo francouzské subvenci 12.000 fr. a mělo velmi přísnou správu. Členové jeho nazývali se comédiens ordinaires du roi. Počátkem stoleti XIX. subvence zvýšena na 100.000 fr. a dekretem v Moskvě daným dne 15. říj. 1812 Napoleon zreorganisoval jeho správu, jež znovu zreformována dekrety z dubna 1850 a list. 1859. Podle toho stojí v čele ústavu šestičlený výbor, jehož předsedu (administrateur général) jakožto ředitele divadla jmenuje stát. Členové jsou jmenováni buď doživotně a slovou sociétaires nebo na čas a pak slují pensionnaires. Výbor obstarává záležitošti finanční a o přijímání členův a rozhoduje o zadaných kusech. Státní podpora činí teď 240.000 fr. Na jevišti T.-F. vystupovali nejlepší herci francouzští, jako Grandval, Lekain, Baron, Molé, Larive, Baptiste,Talma, Monrosé, Coquelinové a j., z hereček Clairon, Dumesnil, Dangeville, Contat, Fleury, Raucourt, Duchesnois, Georges, Mars, Dorval, Rachel, Sarah Bernhardtová a j. a vyniká divadlo jak klassickým repertoirem (nověji připouští i kusy moderní), tak i výtečnou souhrou a výpravou nad jiné pečlivou a znamenitou. Srv. Lucas, Histoire du T.-F. (2. vyd. 1863, 3 sv.); Chabrol, Historire et description du Palais Royal et du T.-F. (Pař., 1884); Despois, Le T.-F. sous Louis XIV (t., 1886).

Související hesla