Bartolomějská noc

, organizované vraždění hugenotů v Paříži v noci z 23. na 24. 8. 1572 během svatby jejich vůdce Jindřicha IV. Navarrského s dcerou Kateřiny Medicejské Markétou z Valois (1553 – 1616); zosnováno Kateřinou Medicejskou a rodem Guisů. Bartolomějská noc ukončila období míru ze Saint Germain (1570), jenž zrovnoprávnil hugenoty s katolíky a byl zpečetěn zasnoubením mladého páru. Povražděno bylo 3 000 lidí; v následujících dnech se vraždění přeneslo na venkov.

Ottův slovník naučný: Bartolomějská noc

Bartolomějská noc (la Saint-Barthélemy) zove se hrozná noc ze 23. na 24. srpna 1572, v níž hugenotti k svatbě Jindřicha IV. s Marketou Valoiskou do Paříže četně přibyvší návodem Kateřiny Medicejské a z rozkazu Karla IX. zrádně byli přepadeni a pobiti.

Související hesla