Církev katolická

, největší z křesťanských církví; uvádí se počet kolem 600 miliónů členů. Zastoupena téměř ve všech zemích světa. Jejím typickým znakem je papežství; v čele stojí biskup Říma (papež), chápaný jako vikář Kristův. Věroučně vychází z bible a rané tradice, články víry formuje ekumenický koncil a papež. Základním prvkem struktury je diecéze spravovaná biskupem. Dalším charakteristickým rysem církve katolické jsou řeholní společenství (viz též řády řeholní) mnichů, řeholních kanovníků, řeholních kleriků, sester ap. Největší částí církve katolické je církev latinská obřadu neboli církev západní (označovaná též jako církev římskokatolická); papež je zároveň patriarchou Západu. Východní katolické církve (církev řeckokatolická, arménskokatolická, maronité aj.) mají obvykle v čele své patriarchy, uplatňují různé (zejm. liturgické) odlišnosti, ale jsou v jednotě s papežem.

Související hesla