Patriarcha


1. biblistika praotec, doslova otcovský počátek (původně řecky patres - otec, arche- ve významu původní počátek). Takto bývá nazýván zejména Abraham, který je považován za praotce nejen židovského lidu, ale je považován i za duchovního praotce světových monoteistických náboženství: judaismu, křesťanství a islámu (Ibrahím). Ve Starém zákoně se patriarchy nazývají také další praotcové kmenů Izraele, např. Izák; 2. křesťanství tradičně biskup některého z nejvýznamnějších míst v římské říši; byl představeným všech biskupů ve své oblasti. V církvi římskokatolické biskup Říma byl a je patriarchou Západu. Někteří další západní arcibiskupové mají čestný titul patriarcha (např. patriarcha lisabonský). Církev československá husitská tak označuje svého nejvyššího představitele. V pravoslavných církvích (pravoslaví) titul nejvyššího biskupského úřadu.

Související hesla