Pravoslaví

, ortodoxie – nejpočetnější větev východního křesťanství (130 – 180 mil. osob), navazující na rané křesťanství ve východní části římské říše. K prvnímu rozkolu mezi východní a západní křesťanskou církví došlo v roce 867 (viz též Fótios), k definitivnímu oddělení 1054 (viz též Kerullariovo schizma). Pravoslaví se drží dogmat vyhlášených koncily ekumenickými (za 8. ekumenický koncil uznán jiný než v katolictví), v liturgii se většinou drží byzantského obřadu v řečtině, církevní slovanštině a v národních jazycích. Společenství pravoslavných církví jsou spojena vírou a obřadem, jinak jsou na sobě nezávislá. Chybí centrální organizace; pravoslavné církve tvoří společenství 15 autokefálních (viz též autokefalita) a dvou autonomních církví. Cařihradský patriarchát má čestné prvenství; následují staré patriarcháty: Alexandrie, Antiocheia a Jeruzalém, nové patriarcháty (např. Moskva, Bělehrad, Bukurešť) a ostatní církve včetně Pravoslavné církve v českých zemích.

Související hesla