Liturgie

, oficiální bohoslužba. V katolické církvi jde o úkony slavené určenými (řádnými nebo mimořádnými) vykonavateli (obvykle biskupy, kněžími, jáhny). Zahrnuje mši, ostatní svátosti, liturgii hodin a některé obřady. Ve východních církvích se liturgií míní eucharistická bohoslužba, v některých protestantských církvích předem určený průběh čtení, modliteb a zpěvů v bohoslužbě.

Související hesla