Protestanté

, společné označení křesťanů navazujících na světovou reformaci 16. stol.; odvozeno od protestu reformačních stavů na říšském sněmu ve Špýru v roce 1529. Patří k nim evangelíci augsburského vyznání (luteráni), reformovaní křesťané helvétského vyznání (kalvinisté) a další větve či denominace (mj. baptisté, metodisté). Někdy bývají k protestantům řazeni i anglikáni. V českých zemích je největší protestantskou církví Českobratrská církev evangelická.

Související hesla