Luteráni

, lutheráni – stoupenci protestantského hnutí, u jehož zrodu stál německý augustiniánský mnich a teolog M. Luther (byl ovlivněn i Janem Husem; čerpal především z jeho díla De ecclesia). Bibli chápou jako jediný zdroj a normu víry, přičemž největší důraz kladou na víru; zdůrazňují ospravedlnění pouhou vírou bez prostřednictví záslužných skutků. Základním věroučným dokumentem luteránství je Augsburské vyznání víry, jehož autorem je P. Melanchthon. Luther hlásal přísné odlišení sféry náboženské od sféry společenské. Vrcholným orgánem hnutí je Světová luterská federace (založena 1947); sdružuje 122 církví reprezentujících přes 57 mil. věřících (ze 61 mil. luteránů) celého světa. Nejvýznamnější postavení mají luterské církve v Německu a ve Skandinávii, ale silný vliv mají i v Pobaltí, Kanadě, USA, Brazílii, Etiopii, Tanzanii, Indii, Indonésii a Republice Jižní Afrika. V ČR náležejí k tomuto hnutí Evangelická církev augsburského vyznání (3 500 členů), Luterská evangelická církev augsburského vyznání a Slezská církev evangelická augsburského vyznání (37 000 členů). Sloučením původních luterských a kalvínských evangelických sborů vznikla v roce 1918 Českobratrská církev evangelická.

Související hesla