Teologie

, bohosloví – nauka o Bohu, chápaná buď jako filozofická teologie (část ontologie věnovaná otázce Boha), nebo jako teologie ve vlastním smyslu, která pojednává o Bohu na základě Božího zjevení v dějinách spásy. Pro křesťany tyto dějiny vrcholí příběhem Ježíše Krista. Křesťanská teologie je vázána prameny (zjevení, kanonické spisy), jinak svá témata promýšlí svobodně podle vědecké metodologie, v níž významnou roli hrají hermeneutika a spekulace. Skládá se z biblistiky, systematické teologie (teologie fundamentální, dogmatika, teologie morální) a praktické teologie (liturgika, homiletika, teologie pastorální, katechetika), z církevních dějin a církevního práva.

Související hesla