Teologie fundamentální

, disciplína křesťanské teologie (zejména katolické), která má zjednat přístup k pramenům víry. Analyzuje teologické poznání a jeho zdroje, probírá otázku Božího zjevení, vrcholícího v příběhu Ježíše Krista.

Související hesla