Křesťanství

, světové monoteistické náboženství, blízké judaismu a islámu. Nejrozšířenější náboženství na světě (přes miliardu vyznavačů). Věří v jednoho Boha (viz též Trojice Boží) a ve vykupitelskou úlohu Ježíše Krista, považovaného za Božího syna, Mesiáše a Vykupitele. Základním posvátným textem (písmem svatým) je pro křesťany bible, která obsahuje Starý zákon a Nový zákon. Ranou fázi křesťanství představují první tři staletí n. l., pak se postupně křesťanství stává státním náboženstvím římského impéria (viz též konstantinovský obrat). Rozštěpeno v různé větve (staré východní církve, katolíci, pravoslavní, protestanti, starokatolíci, národní církve). Převládá v Evropě, Severní a Jižní Americe, v Austrálii, výrazněji je zastoupeno i v některých afrických a asijských zemích (Etiopie, Libérie, Libanon, Korea, Filipíny). Zejm. ve 20. stol. prodělává hlubokou krizi, z níž se probouzí na konci století duchovní obnovou, hnutím ekumenickým a mezináboženským dialogem.

Tabulka: Krestanstvi- Krestanske Cirkve
Církev, náboženská společnost Počet věřících Počet procent z celkového počtu obyvatel (zaokrouhleno)
Římskokatolická 4 021 385 39,0
Českobratrská evangelická 203 996 2,0
Československá husitská 178 036 1,7
Slezská evangelická 33 130 0,3
Pravoslavná 19 354 0,2
Adventisté sedmého dne 7 674 0,1
Řeckokatolická 7 030 0,1
Slovenská evangelická 4 151 0,1
Evangelická metodistická 2 855 0,1
Ostatní křesťanské církve a náboženské společnosti 25 777 0,1
Celkem 4 503 388 43,7
 
Tabulka: Krestanstvi Ve Svete
Křesťanské církve a proudy Počet věřících (mil.) Počet procent z celkového počtu obyvatel (zaokrouhleno)
katolíci 906 – 972 18
protestanté 300 – 400 7
pravoslavní 130 – 180 3
anglikáni 50 – 60 1
celkem 1386 – 1612 29
 
Související hesla