Sázava Zdeněk

, český teolog. Hlavní díla: Vstaň a choď, Obrázky z počátků křesťanství; Padesát novozákonních záhad, Slova a činy, Mistr a Pán.