Ontologie

, z řeckého on - jsoucno, logos - výklad; základní část filozofie, věnovaná otázce bytí jako takového a nejobecnějším kategoriím jsoucna. Jako samostatnou disciplínu ji v 18. stol. vymezil Ch. Wolff. Často ztotožňována s metafyzikou. Podle M. Heideggera, který problém ontologie v moderní době obnovil, filozofie na bytí zapomněla a věnovala se vlastnostem jsoucen a rozdílům mezi nimi.

Související hesla