Teologie pastorální

, odvětví teologie zabývající se praktickými otázkami individuální duchovní péče a správy církevního společenství, zejm. farního. Souvisí s psychologií, sociologií a pastorální medicínou.

Související hesla