Teologie morální

, odvětví teologie považující Boha za cíl života a probírající cesty, jež k němu vedou. Opírá se o filozofickou etiku a o Boží zjevení, zabývá se předpoklady mravního postoje a činu, systematizuje své pojednání podle ctností nebo podle Božího zákona (např. Desatero).

Související hesla