Církev reformovaná

, kalvinisté – církev odvozovaná od větve reformace 16. stol. spjaté se jmény U. Zwingliho a J. Kalvina. Zdůrazňují Boží svrchovanou vládu nad světem a přístup k Bohu jen vírou. Mají značně zjednodušené bohoslužby, večeři Páně chápou jako symbolickou připomínku Kristovy duchovní přítomnosti v církvi. Obvyklé vnitřní uspořádání je presbyterně synodní (odtud někde užívaný název presbyteriáni). Tato reformovaná větev není v ČR přímo zastoupena, ale stala se v roce 1918 většinovou součástí Českobratrské církve evangelické. K reformované tradici se hlásí též kongregacionalisté.

Související hesla