Alsted Johann Heinrich

, německý protestantský teolog a filozof; významný představitel kalvínsky orientované akademie v Herbornu. Vystupoval proti fideismu i proti racionalismu pohrdajícímu vírou, usiloval o novou syntézu filozofie a teologie, rozumu a víry.