Kalvín Jan

, francouzský církevní reformátor; zakladatel kalvinismu. Studoval teologii a právo, v roce 1524 se pod vlivem M. Luthera a U. Zwingliho přidal na stranu reformace. Před pronásledováním odešel z Paříže do Basileje, kde vypracoval základy svého pojetí protestantismu (Institutio religionis Christianae). V letech 1536 – 38 a od roku 1541 žil v Ženevě, zprvu jako profesor teologie, poté jako faktický vládce městské republiky; postupně nastolil tvrdý netolerantní režim řízený konzistoří. Ženeva se pod jeho vedením stala evropským centrem reformace. Viz též hugenoti.

Související hesla