Dogma


1. teologie základní článek víry, obsah Božího zjevení. Dogmata jsou podle některých křesťanských církví zaručena autoritou, kterou Ježíš svěřil apoštolům a jejich nástupcům. Církev formulovala dogmata především na ekumenických církevních koncilech a podle mínění katolické církve i prostřednictvím závazných učitelských úkonů papežů. Základní dogmata jsou obsažena v Credu, další články víry rozvíjely nauku o Boží Trojici a o Ježíši Kristu. Později přibyla dogmata o církvi, o svátostech, o Boží milosti, o posledních věcech světa a člověka. Rozvoj dogmat chápe církev jako rozvoj porozumění tomu, co Bůh o sobě sdělil v průběhu dějin spásy;
2. přeneseně poučka či tvrzení nepřipouštějící námitek, nedokazatelné tvrzení, opírající se pouze o víru.

Související hesla