Moskva

, hlavní město Ruska na stejnojmenné řece; 8,5 miliónu obyvatel (1999), aglomerace 9,2 miliónů obyvatel (1995). Sídlo ústředních orgánů, prezidenta, patriarchy. Nejvýznamnější politické, průmyslové, vědecké a kulturní centrum země. Průmysl strojírenský (obráběcí stroje, automobily, letadla), elektrotechnický (výpočetní technika), chemický (plasty, pneumatiky), textilní, farmaceutický, potravinářský. Nejvýznamnější dopravní křižovatka státu; 5 letišť, přístavy, železnice. Metro (1935). Tři univerzity (Lomonosova z roku 1755), asi 80 vysokých škol, vědeckovýzkumné ústavy, Ruská akademie věd. Divadla, muzea, galerie, parky, sportovní stadióny. Dějiště letních olympijských her v roce 1980. Historické památky: Kreml, zachovalé hradby a věže (17. stol.), zvonice Ivana Velikého (1600), chrámy Uspenský, Blagověščenský (15. stol.) a Archangelský (16. stol.). Na Rudém náměstí chrám Vasila Blaženého (16. stol.). Historické centrum Moskvy je od roku 1990 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – Moskva založena ve 12. stol., od 13. stol. středisko knížectví, 1326 sídlo pravoslavných metropolitů, do roku 1712 hlavní město státu, 1812 obsazena Napoleonovými vojsky, 1918 – 22 hlavní město RSFSR, 1922 – 91 hlavní město SSSR, od roku 1991 hlavní město Ruska. V roce 1941 u Moskvy jedna z největších bitev 2. světové války, skončila porážkou nacistické armády.

Související hesla