Petrochemie

, odvětví chemické výroby zpracovávající uhlovodíky z ropy a zemních plynů s cílem získat individuální sloučeniny pro další chemické přeměny (oxidací, hydrogenací, chlorací atd.) na organické meziprodukty, monomery plastů, průmyslová rozpouštědla a jiné.

Související hesla