Balint Michael

, britský psychoanalytik maďarského původu. Na tavistocké klinice v Londýně zavedl metody skupinové supervize pro lékaře. Na balintovské sezení přinášejí účastníci problémové případy ze své praxe, které se kolektivně posuzují. Pozornost se věnuje zejména vztahu terapeuta k pacientovi, včetně přenosových a protipřenosových mechanismů, aby mohl terapeut lépe porozumět svému pacientovi.