Evropská banka pro obnovu a rozvoj

, EBOR, European Bank for Reconstruction and Development, EBRD – banka založená 1991, se sídlem v Londýně. Úkolem je napomáhat rozvoji zemí bývalého východního bloku. Poskytuje poradenské služby, půjčky a investice (ve spolupráci se soukromými západními investory nebo mezinárodními institucemi); orientuje se především na podporu soukromého sektoru.

Související hesla