Globe Theatre

, dřevěné divadlo v Londýně; jedna z nejznámějších anglických alžbětinských budov, charakteristického tvaru. Působiště společnosti R. Burbage, jejímž kmenovým dramatikem byl W. Shakespeare. Divadlo postaveno v letech 1598 nebo 1599, 1613 vyhořelo, 1614 obnoveno, 1644 zbořeno. Půdorys divadla byl původně oválný, potom osmihranný; mělo částečně zastřešené jeviště a tři galerie. Znovu postaveno 1996 v jiholondýnském Southwarku jako kruhové divadlo bez střechy s dřevěnými galeriemi a obdélníkovým jevištěm uprostřed.

Související hesla