Balduin I. Flanderský

, flanderský šlechtic. Vedl 4. křížovou výpravu; po dobytí Konstantinopoli roku 1204 první císař latinského císařství. 1205 poražen bulharským vojskem. Zajat, zemřel v bulharském vězení.

Ottův slovník naučný: Balduin I. Flanderský

Balduin I., hrabě flanderský a hennegavský (co Balduin IX. od r. 1195), nar. 1171, přidal se r. 1200 ke křižákům čtvrtého tažení, byl po dobytí Cařihradu zvolen za prvního císaře říše Latinské (9. kv. 1204), ale ještě před uplynutím prvního roku padl v bitvě u Adrianopole (15. dubna 1205) do zajetí bulharského cara Kalojana, ze kterého již nevyšel. Smrť jeho je záhadna: z listů bratra jeho Jindřicha k papeži vysvítá, že s počátku byl sice slušně držán, později však se všemi zajatými usmrcen. Ve Flandřích vystoupil po létech také jeden Pseudo-Balduin K. Jk.

Související hesla