Barbaricum

, území, která se ve starověku nalézala směrem na sever a východ od římské podunajské a porýnské hranice.