Starověk

, označení období vývoje lidské společnosti asi od 3. tisíciletí př. n. l. do 5. stol. n. l., tj. období do vzniku staroorientálních říší až do zániku Římské říše.

Ottův slovník naučný: Starověk

Starověk slove v dějinách všeobecných podle obvyklého rozdělení doba sahající od neurčitých a neurčitelných prvopočátků dějin až do zániku říše Západořímské r. 476. Mluví-li se o klassickém starověku, rozumí se tím zvláště v ohledu politickém i kulturním doba, do níž spadají dějiny Řeků a Římanů, ale zároveň také dějiny těch národů, s nimiž oba tito klassičtí národové větší nebo menší měrou byli ve spojení (Egypťané, Foiničané, Médové, Peršané atd.).

Související hesla