Bečva

, řeka na Moravě, největší levostranný přítok Moravy. Vznikla soutokem zdrojnic Vsetínské a Rožnovské Bečvy u Valašského Meziříčí. Délka 119,6 km, plocha povodí 1 625 km2, průměrný průtok u ústí 17,5 m3 /s. Vodácky využívaná. Na Bečvě leží Valašské Meziříčí, Teplice nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov.

Ottův slovník naučný: Bečva

Bečva, přítok řeky Moravy s levé strany. Vzniká ze dvou pramenů: z Horní č. Vsacké Bečvy, jež vyvěrá na jihozáp. straně vrchu Trojačky ve výši asi 800 m, a z Dolní čili Rožnovské Bečvy, jež pramení se na sev. straně hory Vysoké v téže asi výši. Oboje Bečvy protékají největší díl moravského Valašska. Horní Bečva spěje k jihozáp. ku Karlovicům a k Ústí, odtud béře se klidnějším tokem dále k sszáp. přes Vsetín až k Meziříčí. Širší údolí jsou u Vsetína, Jablonky a u Meziříčí. Značnější přítoky H. Bečvy, 57 km dl., jsou v pravo: Ratkov, Brodská, Lušová, Dinotice, Jasenice, Jasenka, Vesník a Bystřička; na levo: Podťatý, Stanovnice, Vranča, Černý, Rychová, Uherská, Hořanský, Senice, největší přítok Rokytenka, Semetínský potok, Ratibořka, Kateřinka, Mikůlovka a Loučka. Rožnovská Bečva ubírá se od Vysoké směrem zszáp. kolem obce Bečvy a Rožnova až ke svému spojení s Bečvou Vsackou v délce 36 km. S obou stran má příkré vrchy; od Rožnova až k Meziříčí rozestupují se vrchy dělajíce místo pěkné rovině. Důležitější přítoky na pravé straně jsou: Kobylská, Kněhyně, Horní a Dolní Rozpitý, pak Zuberský, Zašovský a Krhovský potok; na levé straně Solanec, Hažůvka a Maretkový. Od svého spojení pod Meziříčím spěchá údolím asi 2 km širokým směrem szzáp. k Hranicům přibravši v levo největší přítok Juhyni, u Hranic pílí k jzáp. k Lipníku a Přerovu a spojuje se s Moravou u Tovačova; avšak jedno její rámě vrhá se do Moravy téměř až u Kroměříže. Veškera délka Bečvy obnáší 124 km a poříčí její 1627 km2. Bečva je divoká řeka a způsobuje často povodněmi svými z jara a na podzim veliké škody. Nyní se pracuje na jejím upravení. Vck.

Související hesla