Bogurodzica

, polská duchovní píseň ke slávě Panny Marie; nejstarší zápis pochází z roku 1407. Byla válečnou písní polských rytířů. Pod vlivem reformace se od 16. stol. zpívá jako mariánská píseň.