Broadway

, Off-Broadway, off-off-Broadway – oblast newyorských divadel, která se nacházejí na stejnojmenné hlavní manhattanské třídě nebo v její blízkosti. Od roku 1890 zde hrají největší newyorská divadla, která reprezentují nejvýznamnější profesionální a komerční aktivity tohoto druhu. V 50. letech vznikly mimo Broadway opoziční scény, sdružené pod společným názvem off-Broadway, jenž vyjadřoval jejich odlišný, zpočátku nekomerční názor na umění; uváděly hry mladé generace amerických dramatiků, např. A. Millera. Malá experimentální divadla vytvořila třetí síť, tzv. off-off-Broadway; jejich vztahy jsou založeny na neziskové bázi.

Související hesla