Compagni Dino

, italský spisovatel. Autor významné kroniky (česky vyšla ve svazku Florentské kroniky doby Dantovy).

Ottův slovník naučný: Compagni Dino

Compagni [kompaňi] Dino, dějepisec ital., jenž ve XIII. a na poč. XIV. st. žil ve Florencii (†1323). Náležel k předákům města a r. 1293 byl gonfalonierem spravedlnosti. Jeho dílo Cronaca fiorentina (od r. 1270 – 1312) jest nejdůležitější památkou staré prosy florencké; o její pravosti vznikly ostré vědecké spory. Hlavním obhájcem kroniky té jest Is. del Lungo, jenž vydal ji s úvodem a životopisem Compagniovým (Florencie, 1886, 3 sv.) a opatřil i vydání pro školy (t., 1889). P.

Související hesla