Kronika

a) zápis historických událostí v jejich časové posloupnosti bez snahy o postižení hlubších příčinných souvislostí. V období raného a vrcholného feudalismu historický pramen; v českých zemích např. kronika Kosmova, Dalimilova, V. Hájka z Libočan; b) pravidelný chronologický zápis událostí; pamětní kniha s takovými zápisy (rodinná kronika, obecní kronika); c) literatura románová skladba zabírající rozsáhlé časové období (J. Holeček Naši, J. Galsworthy Sága rodu Forsythů).

Související hesla