Lopes Fernão

, portugalský kronikář. Zprvu králův sekretář, později se stal hlavním kronikářem království. Zůstaly zachovány tři jeho kroniky, líčící období panování jednotlivých králů; podávají široce založený obraz společnosti a vynikají dramatičností a působivým uměleckým podáním.

Související hesla