Hájek z Libočan Václav

, český kronikář. Původně utrakvistický kněz, v roce 1521 konvertoval ke katolictví. Jeho Kronika česká (1541) vznikla s cílem podpořit českou katolickou šlechtu a jako odpověď na měšťanskou kroniku M. Kuthena. Dílo bylo pro poutavé vylíčení českých dějin oblíbenou četbou až do obrození (zahrnuje dobu od předpokládaného příchodu Čechů do roku 1527). Pro řadu nepřesností, omylů, ale i výmyslů byla kronika jako historické dílo jednoznačně odmítnuta osvícenskou kritikou (G. Dobner, později i F. Palacký). Dále však působila zejména v širších lidových vrstvách a měla významný podíl na zrodu a charakteru české předobrozenské i obrozenské historické prózy. Historické a literárněhistorické bádání se v současnosti ke kronice vrací v kontextu doby jejího vzniku a hodnotí ji méně nepříznivě.

Související hesla