Cornwall

, poloostrov v jihozápadní Anglii vybíhající do Keltského moře; délka asi 120 km a šířka 70 km. V oblasti Dartmoor (621 m n. m.) a Exmoor obnaženy denudací odolnější granitové skály. Vřesoviště a rašeliniště. Členité a skalnaté pobřeží, na severu intenzívní příboj, na jihu tepleji (vhodné zátoky pro rekreaci). Nejmírnější zimy na Britských ostrovech. Ložiska rud a barevných kovů. Z prehistorického osídlení dochovány megalitické stavby.

Související hesla