Britské souostroví

, anglicky British Isles – souostroví v Atlantském oceánu západně od evropského kontinentu; 313 700 km2. Zahrnuje ostrovy Velkou Británii (216 325 km2), Irsko (83 849 km2), Hebridy (7 555 km2), Orkneje (794 km2) a Shetlandy (1 427 km2).

Ottův slovník naučný: Britské souostroví

Britské ostrovy, jméno ostrovů Velká Britannie, Irsko, Man a množství ostrovů menších a větších, které se kolem tří jmenovaných v moři Irském a při pobřeží skotském mezi 49 53' – 60 52 s. š. skupily. Zaujímají celkem plochu 314.314 km2 s 36,378.673 obyv. Ostrovy normanské při pobřeží francouzském a v jiných mořích sem se nepočítají.

Související hesla