čtyřletý sejm

, též velký sejm – zasedání polského sejmu 6. 10. 1788 – 29. 5. 1792, jehož jednání byla vyvrcholením polských emancipačních snah a reformního úsilí o vnitřní obrodu státu. Zasedal, když bylo Rusko vázáno válkou s Turky. K zradikalizování programu reforem přispěl i nástup měšťanstva. V roce 1791 vydal Ústavu 3. května. Výsledky sejmového jednání zlikvidovány targovickou konfederací a ruskou intervencí.

Související hesla