Damaschios

, řecký filozof; jeden z posledních představitelů novoplatónismu, stoupenec Proklův. Zdůrazňoval sjednocování protikladů, převahu nerozlišeného nad rozrůzněným.