Despocie

, despotismus, řecky panování – jedna z forem vlády, kdy vztah vládce k ovládanému je vztahem pána a otroka. V despocii rozhoduje pouze osobní, neomezená vůle (zvůle) panovníka. Od autokracie se liší jen minimálně a spolu s tyranií patří ke klasickým záporným formám monarchie.

Související hesla