Dumas Alexandre ml.

, francouzský prozaik, dramatik; nemanželský syn Alexandra Dumase staršího. Po básnickém debutu psal realistické romány, kriticky zobrazující sociální poměry společnosti. Po úspěšné dramatizaci románu Dáma s kaméliemi, který inspiroval Verdiho k napsání opery La Traviata, se obrátil k divadlu a po vzoru D. Diderota kriticky zobrazoval mravy druhého císařství a napadal předsudky společnosti. Divadelní hry, bojující za ozdravění národa oslabeného zhýralstvím a falešnou morálkou, vyvolaly mnohé polemiky v tehdejším společenském životě (např. na téma nemanželských dětí, rozvodů, práv žen aj.). Přestože omezil problematiku svých her na úzký okruh bohaté buržoazie a šlechty, podařilo se mu mravoličnými komediemi posílit realismus na francouzských divadelních scénách. Česky vyšlo např. Propast lásky, Claudova žena, Cizinka.

Související hesla