Eyck Jan van

, nizozemský malíř; bratr Huberta van Eycka. Zakladatel severské pozdní gotiky. Detailní pozorovatel skutečnosti, zdokonalil olejomalbu. Začínal ve službách Jana Bavorského (nedochované malby rezidence v Haagu), působil v Lille na dvoře burgundského vévody Filipa Dobrého. 1428 – 29 cestoval do Španělska a Portugalska, od 1430 žil v Bruggách. Hlavní dílo: dvanáctidílný Gentský oltář; téma Prvního hříchu, jeho vykoupení a spásy je vyjádřeno složitým ikonografickým programem, který vrcholí střední deskou s výjevem Klanění mystickému Beránku. Z dalších děl: Madona kancléře Nicholase Rollina, Podobizna manželů Arnolfini.

Související hesla